На кафедрі радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем відбулося розширене засідання кафедри за участю стейкхолдерів та студентів

     Запорукою успішного працевлаштування випускників є діалог між тими, хто створює та забезпечує освітній процес, стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти. Саме у такому контексті випускники зможуть бути конкурентноздатними на ринку праці. Саме тому, 13 квітня на кафедрі радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем  відбулося розширене засідання кафедри, де були запрошені стейкхолдери та здобувачі для обговорення актуальних змін до освітніх програм «Телекомунікації», «Радіотехніка та робототехнічні системи» та освітньо-наукової програми «Математичне та комп’ютерне моделювання» для підготовки докторів філософії зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» в напрямку наукової школи кафедри – статистичної обробки сигналів та випадкових процесів. 

     Завідувач кафедри д.т.н., професор Палагін Володимир Васильович акцентував увагу на важливості врахування думки роботодавців та здобувачів вищої освіти на формування освітніх програм. Засідання кафедри пройшло в комбінованому режимі, коли частина запрошених гостей взяла участь як в режимі онлайн, так і наживо в аудиторії кафедри. Серед запрошених гостей були представники відомої фірми Jabil Circuit Ukraine Limited – Чорний Олександр, ДП НВК «Фотоприлад» – Чепинога Валентин, представник Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – Пташкін Роман та ін., в тому числі представники студентства з різних курсів та освітніх програм.

     Роботодавці та студенти взяли активну участь в обговоренні навчального процесу на кафедрі, змістовного наповнення освітніх програм та освітніх компонент. Зокрема студенти Путій Ілля, Стасько Дмитро,  Очколяс Олександр, Гладкий Максим, Макаренко Руслан, Мишко Артур, Коваль Веніамін та ін. внесли пропозиції до підсилення освітніх програм сучасними технологіями програмування, елементами напряму інтернет-речей, які обов’язково будуть враховані при оновлені освітніх програм. Присутні висловили свою підтримку якісній підготовці майбутніх фахівців та надали свої пропозиції та рекомендації щодо подальшого впровадження освітнього процесу.