З метою забезпечення висококваліфікованими спеціалістами промислових підприємств Черкас та області в 1981 році Черкаський філіал КПІ вперше здійснив набір студентів на спеціальність “Прилади точної механіки” вечірнього факультету. Трохи пізніше, в 1984 році, розпочато підготовку фахівців за спеціальністю “Радіотехніка” за вечірньою формою навчання. Ці спеціальності й стали фундаментом для майбутнього створення факультету, на якому вони знаходяться й дотепер.

Факультет електронних технологій створено у 1989 р. на основі реорганізації механічного та вечірнього факультетів згідно рішенню (постанови) Вченої ради Черкаського філіалу КПІ (протокол №1 від 20.01.1989 р.) як “Приладобудівний факультет”. Першим деканом факультету був призначений кандидат технічних наук, доцент В.І. Глущенко.

З першого року прийому студентів на перший курс відчувся значний попит на спеціальності, які були відкриті на базі приладобудівного факультету: приладобудування, радіотехніка, електронно-обчислювальні машини, системи, комплекси та мережі. В 1989 році прийом на 1 курс за денною формою навчання склав близько 100 осіб, за вечірньою – 125.

При активному зростанні промислових потужностей виникла гостра необхідність у фахівцях сучасних перспективних спеціальностей. Тому у 1988 році розпочато підготовку студентів на денному відділенні за спеціальністю “Радіотехніка та електронно-обчислювальні машини, системи, комплекси та мережі“. В 1989 році було здійснено набір студентів на денне відділення за спеціальністю “Прилади точної механіки“.
Факультет електронних технологій ще спочатку свого існування утворився як потужна освітня, виховна і наукова структура. Про це свідчить те, що до складу приладобудівного факультету в 1990 році входило 7 кафедр:
  • приладобудування,
  • радіотехніки,
  • електроніки та електротехніки,
  • обчислювальної техніки,
  • фізики,
  • вищої математики,
  • фізичного виховання,
  • іноземних мов.

В вересні 1993 року на посаду декана приладобудівного факультету був призначений кандидат технічних наук, доцент Чижиков В.О. При зростанні попиту абітурієнтів на комп’ютерну спеціальність, в січні місяці 1996 року було прийнято рішення про утворення факультету інформаційних технологій і систем (ФІТІС) на базі приладобудівного факультету. З березня 1998 року на посаду декана приладобудівного факультету був призначений кандидат технічних наук, доцент Ситник Олександр Олексійович. При реорганізації ФІТІС з 15 вересня 1998 року відокремлюється приладобудівний факультет як окрема навчальна структура на чолі з деканом – доцентом Ситником Олександром Олексійовичем.

З 1998 року факультет готує фахівців за двома спеціальностями випускаючих кафедр радіотехніки та приладів точної механіки.
 
В 2001-2002 рр. на факультеті відкрито три нові спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”, “Медичні прилади та системи” та “Управління проектами”.
 
Наказом ректора №329/01 від 02.10.2001 р. приладобудівний факультет був перейменований у факультет електронних технологій. З 2002 року на посаду декана факультету електронних технологій був призначений доктор економічних наук, доцент Одінцов Михайло Максимович.
З 2012-2014 рр. факультет електронних технологій очолював д.т.н., професор кафедри радіотехніки Палагін Володимир Васильович. З листопада 2014 по серпень 2015 р. наш факультет очолюв к.т.н., Чорній Андрій Михайлович
 
З 1 вересня 2015 р. по лютий  2020 р. деканом факультету електронних технологій і робототехніки був кандидат технічних наук, доцент кафедри радіотехніки на інформаційно-телекомнікаційних систем  Гончаров Артем Володимирович
З лютого 2020р. по сьогодні факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Чорній Андрій Михайлович.
Суттєву допомогу в організації та проведенні навчальної, виховної та наукової роботи на факультеті надають:

– заступник декана з навчальної роботи – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомнікаційних систем Гавриш Олександр Степанович;

– заступник декана з наукової роботи – старший викладач кафедри електротехнічних систем Кисельов Владлен Борисович;

– заступник декана з виховної роботи – старший викладач кафедри електротехнічних систем Кисельова Ганна Олексіївна.

Факультет електронних технологій і робототехніки має понад тридцятирічну історію, змінювалася назва та структура, але незмінним залишилося одне – підготовка висококваліфікованих фахівців!