Кафедра приладобудування, мехатроніки та комп‘ютеризованих технологій є випусковою за двома спеціальностями: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, та трьома освітніми програмами: «Робототехнічні системи та автоматизація», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та «Інформаційно-вимірювальні медичні прилади та системи»

     За усіма освітніми програмами набір здійснюється для здобуття освітнього ступеня бакалавра як на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів), так і на базі диплома молодшого спеціаліста (зі скороченим терміном навчання). Крім того, абітурієнти, що мають дипломи бакалавра, спеціаліста чи магістра можуть продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за зазначеними освітніми програмами. Також, за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» здійснюється підготовка здобувачів за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

     Робототехніка – це спеціальність майбутнього, а попит на фахівців цієї галузі постійно зростає. Так, за даними глобального інституту McKinsey (MGI), станом на 2025 рік одним із п‘яти найбільш популярних напрямків розвитку суспільства стане робототехніка (поруч з напрямками: IoT, штучного інтелекту, біоадаптивної електроніки та 3D-друку), а фахівці з розробки та експлуатації робототехнічних систем і комплексів будуть одними з найбільш затребуваних та високооплачуваних на ринках праці, як України, так і усього світу.

     Студенти цієї спеціальності вивчають не тільки теоретичні і практичні основи використання пристроїв автоматики і робототехніки, але й принципи їх програмування. Випускники отримають знання та навички з предметів, пов’язаних з інформаційними технологіями, електронікою, методами промислового управління технологічними процесами, системами вимірювання, сучасними системами промислового контролю, а також опанують системи автоматизованого проектування систем управління.

Фахівці з робототехніки займаються створенням і конструюванням роботів і робототехнічних систем як промислового, так і непромислового призначення, а також проектуванням та експлуатацією програмно-алгоритмічного забезпечення для управління такими системами.Випускники за цим напрямком затребувані в машинобудівній, енергетичній та електротехнічній промисловості, в медицині, а також в науково-дослідних інститутах, центрах досліджень і розробок, проектування і впровадження нових технологій.

     Кафедра ПМКТ має тривалий досвід розробок в сфері робототехніки, це і автономні роботи, які рухаються за траєкторією, заданою кольором або за даними з датчиків відстані, і прототип протезу людської руки, що керується потенціалами з м’язів людини, і робот-кресляр, завдяки якому студенти навчаються програмувати станки з ЧПК та багато інших. Наші студенти вже декілька років поспіль займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт та на Всеукраїнських олімпіадах в сфері робототехніки, програмування мікроконтролерів тощо.

     Протягом навчання наших студентів очікує не лише теоретичне навчання, а й значний практичний досвід: цікаві виробничі екскурсії та практика на підприємствах з автоматизованими лініями та системами керування виробництвом, сертифіковані курси з 3D-друку, альтернативної енергетики, космічного приладобудування, розробка діючих макетів робототехнічних пристроїв та участь із ними в стартапах, конкурсах і олімпіадах в сфері робототехніки та багато інших можливостей.

     Серед предметів, які вивчатимуть наші студенти, слід згадати: «Основи технічного зору», «Machine Learning та прогнозування», «Internet of Things та засоби програмного керування обєктами», «Навігаційні системи», «Мехатронні і робототехнічні системи», «Розробка інтелектуальних приладів і систем», «Ергономіка та дизайн побутових роботів», «Основи автоматичного контролю та управління» та багато інших.

     По завершенню навчання за освітнім рівнем бакалавра випускники зможуть працювати на посадах електромеханіка, техніка-конструктора, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, розробника та оператора роботів, фахівця з 3D-друку тощо.

     Професійні можливості випускників за освітнім рівнем магістра охоплять такі посади, як інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, мехатронік, інженер з керування й обслуговування систем, інженер-конструктор тощо.

     Кафедра приладобудування, мехатроніки та комп‘ютеризованих технологій є випусковою за двома спеціальностями: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, та трьома освітніми програмами: «Робототехнічні системи та автоматизація», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та «Інформаційно-вимірювальні медичні прилади та системи»

     За усіма освітніми програмами набір здійснюється для здобуття освітнього ступеня бакалавра як на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів), так і на базі диплома молодшого спеціаліста (зі скороченим терміном навчання). Крім того, абітурієнти, що мають дипломи бакалавра, спеціаліста чи магістра можуть продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за зазначеними освітніми програмами. Також, за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за освітньою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» здійснюється підготовка здобувачів за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

     Робототехніка – це спеціальність майбутнього, а попит на фахівців цієї галузі постійно зростає. Так, за даними глобального інституту McKinsey (MGI), станом на 2025 рік одним із п‘яти найбільш популярних напрямків розвитку суспільства стане робототехніка (поруч з напрямками: IoT, штучного інтелекту, біоадаптивної електроніки та 3D-друку), а фахівці з розробки та експлуатації робототехнічних систем і комплексів будуть одними з найбільш затребуваних та високооплачуваних на ринках праці, як України, так і усього світу.

     Студенти цієї спеціальності вивчають не тільки теоретичні і практичні основи використання пристроїв автоматики і робототехніки, але й принципи їх програмування. Випускники отримають знання та навички з предметів, пов’язаних з інформаційними технологіями, електронікою, методами промислового управління технологічними процесами, системами вимірювання, сучасними системами промислового контролю, а також опанують системи автоматизованого проектування систем управління.

Фахівці з робототехніки займаються створенням і конструюванням роботів і робототехнічних систем як промислового, так і непромислового призначення, а також проектуванням та експлуатацією програмно-алгоритмічного забезпечення для управління такими системами.Випускники за цим напрямком затребувані в машинобудівній, енергетичній та електротехнічній промисловості, в медицині, а також в науково-дослідних інститутах, центрах досліджень і розробок, проектування і впровадження нових технологій.

     Кафедра ПМКТ має тривалий досвід розробок в сфері робототехніки, це і автономні роботи, які рухаються за траєкторією, заданою кольором або за даними з датчиків відстані, і прототип протезу людської руки, що керується потенціалами з м’язів людини, і робот-кресляр, завдяки якому студенти навчаються програмувати станки з ЧПК та багато інших. Наші студенти вже декілька років поспіль займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт та на Всеукраїнських олімпіадах в сфері робототехніки, програмування мікроконтролерів тощо.

     Протягом навчання наших студентів очікує не лише теоретичне навчання, а й значний практичний досвід: цікаві виробничі екскурсії та практика на підприємствах з автоматизованими лініями та системами керування виробництвом, сертифіковані курси з 3D-друку, альтернативної енергетики, космічного приладобудування, розробка діючих макетів робототехнічних пристроїв та участь із ними в стартапах, конкурсах і олімпіадах в сфері робототехніки та багато інших можливостей.

     Серед предметів, які вивчатимуть наші студенти, слід згадати: «Основи технічного зору», «Machine Learning та прогнозування», «Internet of Things та засоби програмного керування обєктами», «Навігаційні системи», «Мехатронні і робототехнічні системи», «Розробка інтелектуальних приладів і систем», «Ергономіка та дизайн побутових роботів», «Основи автоматичного контролю та управління» та багато інших.

     По завершенню навчання за освітнім рівнем бакалавра випускники зможуть працювати на посадах електромеханіка, техніка-конструктора, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, розробника та оператора роботів, фахівця з 3D-друку тощо.

     Професійні можливості випускників за освітнім рівнем магістра охоплять такі посади, як інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, мехатронік, інженер з керування й обслуговування систем, інженер-конструктор тощо.

Освітньо-професійна програма «Радіотехніка та робототехнічні системи»

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно працювати на всіх етапах проектування та експлуатації сучасних робототехнічних та радіотехнічних  систем: радіолокації та радіонавігації, супутникового та мобільного зв’язку; комп’ютерних дротових та бездротових мереж; систем телебачення та телекомунікацій; мікропроцесорних та комп’ютерних систем керування побутового та промислового призначення; роботехнічних та мехатронних систем.

Освітньо-професійна програма  «Телекомунікації»

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні проводити дослідження і практичні розробки цифрових систем зв’язку: мобільних телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій передачі інформації по волоконно-оптичних, радіо, радіорелейних та кабельних лініях зв`язку, а також цифрових методів маршрутизації, мультиплексування та комутацій в  телекомунікаційних мережах багатоцільового  призначення та захист інформації на них.